Festivalcoördinator Nederlandse Dansdagen

Festival de Nederlandse Dansdagen is een jaarlijks terugkerend dansfestival dat plaatsvindt in het eerste weekend van oktober in Maastricht. Het staat volledig in het teken van het honoreren, aanjagen en mede vormgeven van de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse danskunst. Tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen worden zowel opvallende werken van opkomende choreografen als indrukwekkende voorstellingen van gevestigde dansgezelschappen getoond, van moderne dans tot klassiek ballet en van urban dance tot performance art. Een hele reeks aan voorstellingen is te zien in zowel prestigieuze theaters alsmede op spannende locaties.

Website Nederlandse Dansdagen
Instagram Nederlandse Dansdagen
Facebook Nederlandse Dansdagen

Projectomschrijving

Als Festivalcoördinator vervul ik binnen de Nederlandse Dansdagen tenminste de volgende taken:

  • Contact leggen en onderhouden met geprogrammeerde gezelschappen en artiesten, locaties en leveranciers.
  • Draagt zorg voor de coördinatie en logistiek voor de totstandkoming van Festival de Nederlandse Dansdagen.
  • Beheert de productiebudgetten in nauwoverleg met de Zakelijk Leider.
  • Geeft leiding aan de freelance productieleiders.
  • Bewaakt de jaarplanning.
  • Maakt koppelingen tussen technische en productionele behoeften, de zaalcapaciteiten en beoogde recettes.
  • Initiëren, leiden en verslaglegging van diverse (productionele en technische) overleggen.
  • Draagt zorg voor de benodigde vergunningen en risico-inventarisaties.
  • Initiëren, leiden en verslaglegging van evaluaties na afloop van het festival.
  • Daar waar nodig preproductie + dagproductie + locatiemanagement.
1

Afbeelding